ประวัติ

สถานที่ แพคุณเอิธ ตั้งอยู่ ที่ บ้านพุน้ำเปรี้ยว อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี อยู่ริมเขื่อนศรีนครินทร์  โดยแพหลังแรก ถูกสร้างตั้งแต่ปี 2528 นับว่าเป็นแพหลังแรกๆ ในเขื่อนศรีนครินทร์ ที่รับนักท่องเที่ยว และมีความปลอดภัยสูงสุด เพราะทำจากเหล็กทั้งลำตัว และยังคงลอยลำอยู่จนทุกวันนี้ โดยผ่านมาระยะเวลามานากว่า 35 ปี

และยังเคยได้รับ รางวัล ที่1 ในการประกวดแพสวยงาม เมื่อกว่า 20 ปีที่ผ่านมา

 
แพคุณเอิธ